1. Hoe kan ik de gegevens in MijnLevensregister up to date brengen en ook houden?

 1. Hoe kan ik de gegevens in MijnLevensregister up to date brengen en ook houden?
  1. Het zo volledig mogelijk invullen van MijnLevensregister is in het begin een eenmalige investering in tijd, probeer niet alles in 1 x in te vullen.
  2. Door uw inspanningen om uw gegevens up to date te houden ervaart u een gevoel van rust en comfortabel gevoel van controle over de belangrijke zaken van het leven.
  3. Maak er een gewoonte van om bij iedere gebeurtenis na te denken of dit effect heeft op MijnLevensregister en pas dit zo nodig aan.
 2. Hoe ziet mijn abonnement eruit?
  1. U kunt op dit moment alleen nog gebruik maken van een persoonlijk abonnement, later is er keuze in een partner- of gezinsabonnement.
  2. U betaalt vooraf een vast bedrag via een automatische incasso van Ideal.
 3. Hoe lang blijven mijn gegevens bewaard na opzegging?
  1. Deze blijven bewaard gedurende de looptijd van het abonnement en worden na afloop ervan “bevroren” voor een periode van 6 maanden
  2. In deze periode kunt u de gegevens niet meer bewerken, maar blijven ze bewaard voor hervatten van het abonnement.
  3. Onmiddellijke verwijdering van ingevulde gegevens kan door u zelf uitgevoerd worden binnen MijnLevensregister mits uw abonnement nog geldig is. U wordt via de Authenticator app gevraagd dit expliciet te bevestigen.
  4. Na afloop van de genoemde periode of eerder op uw uitdrukkelijke verzoek worden uw ingevulde gegevens plus inloggegevens uit MijnLevensregister.nl verwijderd.
  5. Dit is vastgelegd in de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring.
 4. Wat is de opzegtermijn van mijn abonnement?
  1. De opzegtermijn is 1 maand voor aanvang van de nieuwe abonnementsperiode.
  2. Opzeggen kunt u doen door een mail te sturen aan helpdesk@levensregister.nl waarin u aangeeft het abonnement te willen beëindigen. Deze opzegging zal door ons per mail aan u bevestigd worden.
  3. U kunt gebruik maken van MijnLevensregister tot de vervaldatum.
  4. Bij handmatig storneren van het incasso bedrag zal de toegang tot uw gegevens geblokkeerd worden. Zie “Hoe lang blijven mijn gegevens bewaard na opzegging?”.
 5. Kan mijn partner of het hele gezin gebruik maken van MijnLevensregister?
  1. Dit is mogelijk door per persoon een abonnement af te sluiten.
  2. In de toekomst kunnen 1 of meer emailadressen gekoppeld worden aan het emailadres van de hoofdgebruiker, dat abonnement wordt dan gewijzigd naar een “partner” of “gezin” versie.
  3. Gezamenlijk gebruik van 1 abonnement door meerdere mensen wordt afgeraden: MijnLevensregister is persoonlijk bedoeld en stelt persoonlijke vragen.
  4. Deel uw inlog gegevens met 1 of meer vertrouwde personen; zie ook: “Wie kan mijn gegevens inzien na mijn overlijden of bij onmacht”.
 6. Kan de incasso naar een ander rekeningnummer worden overgezet?
  1. Ja dat is mogelijk maar dit kan alleen met hulp van onze back office. Stuurt u een email naar helpdesk@levensregister.nl
 7. Hoe kan ik mijn eigen gegevens downloaden en printen?
  1. Maak een keuze uit mogelijke overzichten binnen de Rapport sectie, het PDF bestand met rapport kan vervolgens gedownload worden voor eigen gebruik.

Hoe kan ik Registreren en Inloggen

 1. Hoe kan ik een MijnLevensregister abonnement aanvragen?
  1. Omdat wij veel zorg besteden aan veiligheid en privacy is de aanmelding uitgebreid, neem dus even de tijd om dit door te lezen.
  2. Er zijn een aantal stappen die eenmalig doorlopen moeten worden:
   1. Stap 1: kies uw abonnement op www.levensregister.nl, betaling verloopt via Ideal.
   2. Stap 2: ontvangst van bevestiging en accountgegevens..
   3. Stap 3: downloaden van de Google Authenticator App.
   4. Stap 4: instellen Google Authenticator op MijnLevensregister.nl.
  3. Stap 1: Kies uw abonnement
   1. Via tab “Levensfasen - aanmelden” of via de button “Ja, ik meld mij aan” op www.levensregister.nl.
   2. Maak uw keuze en voltooi de betaling via uw bank.
  4. Stap 2: U ontvangt 2 emails van Platform@MijnLevensregister.nl
   1. Email 1: Bevestiging van uw betaling en bijbehorende factuur.
   2. Email 2: Een link om uw wachtwoord in te stellen.
   3. Volg de instructies in de link van email 2.
  5. Stap 3: Download en installeer de Google Authenticator (zie ook bij “Tips”)
   1. Kies de Apple App Store of de Google Play Store op uw smartphone of tablet en download en installeer Google Authenticator.
   2. De app vraagt u vervolgens om te Configureren, kies voor “Streepjescode gebruiken” en ga naar de volgende stap.
   3. NB. Indien u deze app al in gebruik heeft, kies dan “+”.
  6. Stap 4: Instellen Google Authenticator op MijnLevensregister.nl
   1. Kies uw wachtwoord, zie ook bij “Tips” voor veilig wachtwoord gebruik.
   2. Er wordt een QR code getoond: neem uw smartphone of tablet en scan de code of kopieer de QR code (let op: zonder de punt “.”aan het einde!). Vul deze in binnen Google Authenticator.
   3. Google Authenticator toont vervolgens 6 cijfers welke u in moet vullen in het vakje op MijnLevensregister.nl, als u de juiste cijfers invult dan wordt het register geopend.
 2. Hoe kan ik inloggen?
  1. Kies voor “Inloggen” op de welkompagina van MijnLevensregister.nl
  2. Vul uw emailadres en wachtwoord in.
  3. Open de Google Authenticator.
  4. Vul in het vakje de 6 cijfercode die getoond wordt in de Google Authenticator app.
   NB. uw Internet browser zal mogelijk eerder gebruikte 6 cijfer codes tonen; negeer deze en vul alleen de nieuwe code in getoond op de app.
  5. Indien alles correct is verlopen wordt MijnLevensregister voor u geopend.
 3. Hoe kan ik inloggen als ik mijn wachtwoord ben vergeten?
  1. Ga naar MijnLevensregister.nl en kies voor “wachtwoord vergeten”.
  2. Vul uw emailadres in en u ontvangt op dat emailadres een link waarmee het wachtwoord opnieuw ingesteld kan worden. Volg de instructies in die email en noteer het nieuwe wachtwoord op een veilige wijze. Zie ook bij “Tips”.
 4. Hoe werkt de inlog procedure op mijn smartphone?
  1. Deze werkt hetzelfde als op een PC of laptop.
  2. Ook kan via een PDF een rapport worden gedownload, zie de Rapport sectie.

Tips voor beveiliging

 1. Hoe kies ik een veilig wachtwoord?
  1. Gebruik voor elke website altijd een nieuw en zogenaamd sterk wachtwoord, minimaal 8 tekens lang, afgewisseld zowel letters, hoofdletters, cijfers als leestekens.
  2. Dit wachtwoord kan door uw webbrowser of speciaal programma (zoals “1Password” of “Keepass”) voor u gegenereerd en onthouden worden.
  3. Deel uw wachtwoorden of de codes van 1Password of Keepass met een vertrouwenspersoon of personen.
  4. U kunt ervoor kiezen om ieder persoon een deel van de totale inlogcode te verstrekken zodat ze alleen samen over de totale code beschikken.
  5. Communiceer een wachtwoord nooit over het internet via email of social media, indien dat gebeurt wijzig daarna dat wachtwoord zo snel mogelijk.
 2. Opslaan van gevoelige gegevens in MijnLevensregister.nl
  1. Het wordt sterk afgeraden om wachtwoorden, PINcodes en inloggegevens in MijnLevensregister.nl te bewaren, het is veel veiliger om dit gescheiden te bewaren in daartoe geschikte programma’s (1Password, Keepass) of simpel genoteerd op een stuk papier en goed opgeborgen. Het versturen van wachtwoorden naar derden via email of social media wordt sterk afgeraden.
  2. Het is van groot belang dat wachtwoorden, PINcodes en inlogcodes veilig worden opgeslagen maar bereikbaar zijn voor naasten in geval van onbekwaamheid of erger.
  3. Deel deze codes of waar deze zijn opgeslagen met een vertrouwenspersoon; deze persoon (of personen) kunt u wel opnemen in MijnLevensregister.nl.
 3. Wat is de Google Authenticator en hoe werkt deze?
  1. Met deze app op uw smartphone of tablet wordt uw inlog op de website van MijnLevensregister.nl extra beveiligd via 2 factor authenticatie.
  2. U heeft deze app nodig voor het kunnen gebruiken van MijnLevensregister.nl
  3. Zoek binnen Google op “Google Authenticator” en lees daar de vele mogelijkheden die deze app u biedt. Ook vindt u hier een goede handleiding.
  4. Download en installeer de Google Authenticator via de Apple App Store of de Google Play Store op uw smartphone of tablet.
  5. De app vraagt bij eerste gebruik om te Configureren, kies voor “Streepjescode gebruiken” en vervolg de registratie procedure op MijnLevensregister.nl
 4. Wie kan mijn gegevens inzien na mijn overlijden of bij “onmacht”?
  1. Het is belangrijk dat een vertrouwd persoon op MijnLevensregister.nl kan inloggen in geval u zelf niet meer daartoe in staat bent.
  2. U zult uw MijnLevensregister.nl inloggegevens met deze vertrouwde persoon moeten delen en de Google Authenticator bij deze persoon ook voor die toegang in te stellen. Zie hiervoor “Google Authenticator of meerdere apparaten instellen” in de handleiding van deze app.
  3. Het team van “MijnLevensregister.nl” heeft geen mogelijkheid uw gegevens in te zien of uw account ter beschikking te stellen aan een ander persoon, anders dan via een Verklaring van Erfrecht of Afschrift Levenstestament.
 5. Lijst met toegangscodes extern bewaren
  1. Download hier een voorbeeld lijst voor het noteren van emailadressen en wachtwoorden en Authenticator herstel. Print deze uit en vul met de hand in.
  2. Let goed op het duidelijk noteren van hoofd en kleine letters, cijfers en letters: onderstreep daarom alle cijfers om bijvoorbeeld het verschil tussen de 2 en z aan te geven.
  3. Extra veilig is het deze lijst in 2 delen te knippen en de “halve” wachtwoorden te verdelen over meer personen. Informeer beide personen over hun bestaan!